Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

Διάσωση με κρατικοποίηση;


1/5/2020

Χαράλαμπος Γκότσης*

Η απάντηση της οικονομικής πολιτικής στα προβλήματα που ανέκυψαν από την υγειονομική κρίση,έφερε στο προσκήνιο βασικά ερωτήματα που αφορούν στη λειτουργία του ίδιου του οικονομικού μας συστήματος.Οι φόβοι μας, ότι το οικονομικό μας σύστημα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη κρίση όλων των εποχών, δείχνουν να επιβεβαιώνονται. Χωρίς προηγούμενο καταγράφονται προβλέψεις για ύφεση και ανεργία, οι δείκτες των χρηματιστηρίων κατακρημνίζονται με τις κεφαλαιοποιήσεις μεγάλων εταιριών να μοιάζουν με μαρμαράδικα, τα πακέτα στήριξης των κυβερνήσεων κερδίζουν την προσοχή μας μόνο όταν πρόκειται για δεκάδες δις Ευρώ.

Διακρίνεται μια ανασφάλεια μεταξύ πολλών φορέων της οικονομικής πολιτικής, αφού αναγκάζονται να  υιοθετήσουν μέτρα και μεθόδους, ασύμβατους με την εφαρμοσμένη οικονομική πολιτική που επαγγέλονται.Σε μια εποχή όπου η κεϋνσιανή  πολιτική ενίσχυσης της ζήτησης είναι το βασικό ζητούμενο, εκπλήσσονται αν παρά τις ενέργειες απελευθέρωσης της προσφοράς, δε γίνονται συναλλαγές. Χωρίς αμφιβολία, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κατάσταση που απαιτεί την αναδιάταξη τόσο του τρόπου προσέγγισης, όσο και των επιλογών μας. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ κράτους και αγοράς, υπό το βάρος των προβλημάτων έχει υποχωρήσει και τη θέση της κατέλαβε η απεγνωσμένη έκκληση των επιχειρήσεων προς το κράτος για βοήθεια και σωτηρία. Έτσι και το κράτος φαίνεται ότι, προς το παρόν τουλάχιστον, εγκαταλείπει τη βασική του αποστολή ως θεσμικός παράγων που ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού και αναλαμβάνει μέρος των επιχειρηματικών ευθυνών, ενώ οι επιχειρήσεις δεν είναι πλέον ικανές να δράσουν ελεύθερα στο πλαίσιο αυτών των κανόνων και να δώσουν λύση μέσα από την αγορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αναλαμβάνει συνεπώς εκτός από το ρυθμιστικό του ρόλο και ένα μέρος των δραστηριοτήτων που κανονικά ανήκουν στην ευθύνη του ιδιωτικού τομέα. Η διάσωση επιχειρήσεων, αποτελεί μια νέα δραστηριότητα για τα κράτη που δε συνάδει με τη λειτουργία της αγοράς, στη χώρα μας μάλιστα υπάρχει οδυνηρή εμπειρία από την εποχή των «προβληματικών επιχειρήσεων» όπου κατασπαταλήθηκαν εθνικοί πόροι χωρίς να υπάρξει και αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη αυτή, χωρίς να την επιδιώξουν τα κράτη, αποτελεί ένα αναγκαίο κακό, το οποίο όμως οφείλουν να επωμιστούν, αφού  για αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις η κρατική βοήθεια αποτελεί τη μοναδική σανίδα σωτηρίας για να αποφύγουν την χρεοκοπία.Συνεπώς, είναι εθνικά ορθή η στήριξη, όταν μάλιστα πρόκειται για στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μεγάλες επιχειρήσεις και οικονομικά συμφέρουσα, για να μη γίνουν έρμαιο των ορέξεων πιθανών υποψήφιων αλλοδαπών αγοραστών. Το ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι, με τι όρους θα διαθέσει το κράτος τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών.

Ανεξάρτητα από τη μορφή της ενίσχυσης το κράτος θα πρέπει να πάρει κάποια ανταλλάγματα. Σε αντίθετη περίπτωση, η όποια στήριξη μεμονωμένης επιχείρησης θα είχε πιθανόν πρόβλημα νομιμότητας, ενώ θα απεμπολούσε επίσης και τη δυνατότητα παρακολούθησης της συμμετοχής του στο κεφάλαιο της επιχείρησης, όπως εξάλλου και την επιδίωξη σημαντικών εθνικών στόχων για παράδειγμα την προστασία του περιβάλλοντος ή την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας.

Ένα παράδειγμα κρατικής διάσωσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλές χώρες, είναι οι αερομεταφορές. Οι αεροπορικές εταιρείες είδαν την επιβατική τους κίνηση από τον Ιανουάριο σταδιακά να μειώνεται και το Μάρτιο να εξαφανίζεται, τις εισπράξεις να μηδενίζονται και τις ζημιές να γιγαντώνονται. Εταιρείες με σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία του οικονομικού κύκλου των χωρών τους, αναγκάζονται πλέον να προσφύγουν στη βοήθεια του κράτους για να παραμείνουν ζωντανές. ΟόμιλοςAirFrance-KLMκατέγραψε το πρώτο δίμηνο 1,8 δις ζημιές, ενώ ο ανταγωνιστής του IAGμε την BritishAirways 1,68 δις Ευρώ την ίδια περίοδο. Το γαλλικό κράτος εξασφάλισε ήδη την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στήριξη της επιχείρησης με εγγυήσεις για 4 δις σε τραπεζικό  δανεισμό και 3 δις δάνειο από την κυβέρνηση με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αντίστοιχα προγραμματίζει και η ολλανδική κυβέρνηση ενίσχυση της KLM 2-4 δις. Σημειωτέον ότι, τα δύο κράτη συμμετέχουν με 14% έκαστο στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου.Στη γειτονική μας Ιταλία η Alitalia θα ενισχυθεί με 3 δις Ευρώ και θα περάσει ολοσχερώς στον έλεγχο του κράτους. Η ισπανική Iberiaεπίσης έχει ζητήσει 1,1 δις, ενώ τέσσερις αμερικανικές εταιρείες λαμβάνουν 25 δις δολάρια, εκ των οποίων το 70% υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και το 30% έναντι κοινών μετοχών.

Τέλος η γερμανική Lufthansa βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την κυβέρνηση για ενίσχυση με 3 δις Ευρώ από την Τράπεζα Επανορθώσεων με εγγύηση του κράτους και 6 δις Ευρώ απευθείας από το κράτος μέσω του Ταμείου Σταθερότητας της χώρας. Το κράτος θα αποκτήσει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου συν μία μετοχή της εταιρείας, ώστε με την καταστατική μειοψηφία να μπορεί να εμποδίσει κάθε απόπειρα εξαγοράς της εταιρείας. Επίσης θα έχει 2 μέλη στο παντοδύναμο εποπτικό συμβούλιο, δεν θα επιτραπεί η διανομή μερίσματος για τρία χρόνια κ.α.

Σε ό,τι αφορά την Aegean, προς το παρόν στο τραπέζι υπάρχει μόνον η ενίσχυση των 115 δισ. που προσφέρει η κυβέρνηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων στον τομέα των μεταφορών.

Συμπερασματικά από τα παραπάνω προκύπτει, ότι το κράτος επιβάλλεται να στηρίξει τις επιχειρήσεις που υπέστησαν βλάβες χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Όλες όμως; Χωρίς διάκριση; Ασφαλώς και όχι! Επειδή τα διαθέσιμα κεφάλαια και τα όρια δανεισμού του είναι περιορισμένα, δεν θα πρέπει να βοηθήσει επιχειρήσεις με χαμηλή παραγωγικότητα, με ανύπαρκτες επενδύσεις, χωρίς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, με απουσία καινοτομίας, μακριά από τις απαιτήσεις της εποχής. Θα είναι λάθος να εισρεύσουν σπάνια κεφάλαια σε επιχειρήσεις «ζόμπι»  και να τα στερηθούν άλλες δυναμικές, βιώσιμες με προοπτική επιχειρηματικές μονάδες. Ειδικά σε μια εποχή, όπου ταυτόχρονα με την προσπάθεια για ανάκαμψη θα πρέπει να επιδιωχθεί και βελτίωση του οικονομικού μας μοντέλου δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε τις δυνάμεις της «δημιουργικής καταστροφής» με σημαία την καινοτομία να δράσουν και να μας οδηγήσουν σε ένα πιο σύγχρονο, ανθεκτικό οικονομικό περιβάλλον.

Ανεξάρτητα όμως από τη μορφή της βοήθειας που θα παράσχει, με μετοχική συμμετοχή ή με εγγυήσεις, είναι σημαντικό το κράτος για την προστασία των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου να έχει τη δυνατότητα ελέγχου και λογοδοσίας. Με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα και με οριοθετημένες τις περιοχές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης. Με συγκεκριμένη διαδικασία αποπληρωμής και αποχώρησης από την εταιρεία. Άλλωστε κρατική συμμετοχή δε σημαίνει αυτόματα και κρατική διοίκηση και μάλιστα από ένα κράτος με παρελθόν κακού επιχειρηματία.

*Καθηγητής Οικονομικών, τ. Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα »

Ρώμη: Να δεχθεί η Ελλάδα φέτος Ιταλούς τουρίστες


1/6/2020

Η Ιταλία ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα θεωρώντας ότι θα πρέπει να ανοίξουν άμεσα τα σύνορα και για τους Ιταλούς τουρίστες, χωρίς επιπρόσθετους περιορισμούς. Στις 9 Iουνίου ο υπΕξ Λουίτζι ντι Μάιο στην Αθήνα.

Η Ιταλία ανέβασε τους τόνους σε μια προσπάθεια να ξεχάσει τα εσωτερικά της προβλήματα. Ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια, επιμένει ότι έστω και αν γνωρίζει και ισχύει το «ούνα φάτσα, ούνα ράτσα», πολλοί συντοπίτες του δεν θα πάνε πια στην Ελλάδα. Θεωρεί λανθασμένο να μπαίνουν σε καραντίνα (έστω και μόνον για μια εβδομάδα) οι τουρίστες που φτάνουν στα ελληνικά αεροδρόμια από τέσσερις περιοχές του ιταλικού Βορρά.

Ο υπουργός Eξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο προσθέτει ότι «η Ιταλία πιστεύει στο ευρωπαϊκό πνεύμα, αλλά είναι έτοιμη να κλείσει τα σύνορα, σε όποιον δεν την σέβεται».

Στο μεταξύ ο Ντι Μάιο στις 9 Ioυνίου αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα. Νωρίτερα θα έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του στο Βερολίνο και την Λιουμπλιάνα. «Πιστεύουμε στην συνεργασία αλλά και στην αμοιβαιότητα. Με αυτό το πνεύμα θα πραγματοποιήσω τις τρεις αυτές επισκέψεις. Όταν πάω στην Αθήνα θα έχω μαζί μου όλα τα επιδημιολογικά στοιχεία για να δείξω ποια είναι η κατάσταση σε όλες τις ιταλικές περιφέρειες», τόνισε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.


Οι Ιταλοί αγαπούν την Ελλάδα
   
Η Ρώμη ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Αθήνα, αλλά στο θέμα του τουρισμού έχει και σημαντικά εσωτερικά προβλήματα: από τις 3 Ιουνίου θα επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών σε όλη την χώρα. Πολλοί περιφερειάρχες του νότου όμως φοβούνται ότι από τον βορρά μπορεί να αφιχθούν και κάποιοι τουρίστες θετικοί στον ιό. Για το λόγο αυτό ζητούν να υιοθετηθεί ένα «υγειονομικό διαβατήριο». Η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε απαντά ωστόσο ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντισυνταγματικό.

Παράλληλα, η Λέγκα βρίσκεται σε διαρκή προεκλογική περίοδο και οι δηλώσεις κατά της Ελλάδας εντάσσονται σε αυτό ακριβώς το πνεύμα. Τα δε Πέντε Αστέρια του Ντι Μάιο προσαρμόζονται, ώστε να μη συνεχίσουν να κατρακυλούν στις δημοσκοπικές έρευνες.

Παρά ταύτα -πέρα από πολιτικές στρατηγικές και σκοπιμότητες- είναι γεγονός ότι πολλοί Ιταλοί θεωρούν την Ελλάδα δεύτερο σπίτι τους, συνώνυμο διακοπών, χαλάρωσης και επιστροφής στις ρίζες. Και ότι θα ήθελαν να την επισκεφθούν αμέσως, χωρίς περιορισμούς.

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »

CNN, 40 χρόνια τηλεοπτικής ιστορίας


1/6/2020

Το CNN του Τεντ Τέρνερ έγραψε ιστορία. Σαν σήμερα το 1980 βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα αλλάζοντας τα τηλεοπτικά δεδομένα και τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα. Ιστορική στιγμή ο πόλεμος στον Κόλπο.

Το Cable News Network, όπως είναι η πραγματική του ονομασία, ήταν ο πρώτος τηλεοπτικός ειδησεογραφικός σταθμός σε 24ωρη βάση. Ήταν ο σταθμός που εφηύρε και καθιέρωσε τα λεγόμενα Breaking News, τις έκτακτες ειδήσεις, και έγινε πρότυπο για κανάλια αμιγώς ειδησεογραφικά, όπως το γερμανικό n-tv, κι άλλων χωρών. Μάλιστα από το 1992 μέχρι το 2006 το CNN είχε μετοχές στο γερμανικό κανάλι.

Πριν από το CNN τα ειδησεογραφικά δελτία στις ΗΠΑ ήταν βραδινά, διάρκειας 30 λεπτών. Πάνω από το 40% των σπιτιών πατούσαν το κουμπί της τηλεόρασης για να ακούσουν και να δουν ειδήσεις στα κανάλια ABC World News Tonight, CBS Evening News και το NBC Nightly News. Από αυτά τα κανάλια ενημερώνονταν μέχρι τότε οι Αμερικανοί για το τι είναι σημαντικό.


Ο πόλεμος στον Κόλπο, η μεγάλη στιγμή

Ο Τεντ Τέρνερ «τάραξε» αυτό τον περιορισμένο κόσμο της τηλεόρασης. Στην αρχή προκλήθηκαν κοροϊδευτικά σχόλια γι αυτόν τον νεόπλουτο τύπο με την προφορά από τον αμερικανικό νότο που εγκατέστησε το σταθμό του στην Ατλάντα της Γεωργίας, μακριά από το μιντιακό κέντρο της Νέας Υόρκης. «Chicken Noodle Network», αποκαλούσαν το CNN οι επικριτές του.

«Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Ντέιβιντ Γουόλκερ». Με αυτήν τη φράση ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 1980 ο δημοσιογράφος την πρώτη ειδησεογραφική εκπομπή, που παρουσίασε μαζί με την συνάδελφό του Λόις Χαρτ. Η πρώτη είδηση αφορούσε σε επίθεση κατά του προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Βέρνον Τζόρνταν, η επόμενη για ανταλλαγή πυροβολισμών στο Κονέκτικατ, για πυροβολισμούς κατά του σταρ του μπέιζμπολ Ρέτζι Τζάκσον σε καυγά για μια θέση πάρκινγκ και τον για τον διαβολικό μαζικό βιαστή και  δολοφόνο Τζον Γκέισι. Στα εγκαίνια έπαιζε στρατιωτική μπάντα και ήταν υψωμένες 3 σημαίες: της πολιτείας της Γεωργίας, των ΗΠΑ και του ΟΗΕ. Το μήνυμα, όπως το περιέγραψε ο ίδιος ο ιδρυτής του σταθμού: «Θέλουμε να στηρίξουμε την ειρήνη και την συνύπαρξη. Ελπίζουμε το CNN με τη διεθνή και σε βάθος ειδησεογραφία να δώσει ώθηση στην κατανόηση για τη χώρα μας και ολόκληρο τον κόσμο, ότι άνθρωποι από διαφορετικές εθνότητες μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί».

Και μετά ήρθε το 1991, ιστορική στιγμή για τον σταθμό. «Ο ουρανός της Βαγδάτης φωτίστηκε, παντού σύντομες δέσμες φωτός», περιέγραφε ο ρεπόρτερ Μπέρναρ Σόου ζωντανά τους βομβαρδισμούς εκείνη την σκοτεινή νύχτα της 17ης Ιανουαρίου του 1991 προς την 18η, που σηματοδότησε την έναρξη της επιχείρησης «Καταιγίδα της Ερήμου» και τον δεύτερο πόλεμο του Κόλπου με στόχο την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν. Ο πόλεμος μπήκε στα σπίτια, έγινε στοιχείο της καθημερινότητας, οι άνθρωποι καθισμένοι στους καναπέδες έβλεπαν τις βόμβες να πέφτουν σε πραγματικό χρόνο.


Το CNN σημάδεψε την ιστορία των ΜΜΕ παγκοσμίως

Οι φωνές του Πίτερ Άρνετ και του Μπέρναρ Σόου έκαναν το CNN γνωστό σε όλον τον κόσμο. Το γόητρό του εκτινάχθηκε στα ύψη, ήταν ο μοναδικός τηλεοπτικός σταθμός με δημοσιογραφικό επιτελείο στο Ιράκ. Μια απίστευτη αποκλειστικότητα που έκανε τους ανταγωνιστές να σκάνε από τη ζήλια. Από τότε δεν υπήρξε πόλεμος που να προβλήθηκε από το CNN, πάντα ζωντανά εννοείται. Τον 1991 το περιοδικό Time ανακήρυξε τον Τεντ Τέρνερ άνδρα της χρονιάς. Τον χαρακτήρισε οραματιστή, που έγραψε από την αρχή τον ορισμό της είδησης, όχι ως μιας είδησης που πέρασε, αλλά αυτής που συμβαίνει και ο κόσμος τη μαθαίνει την ώρα που συμβαίνει. Το 1996 ο Τέρνερ πουλά το μιντιακό κολοσσό του μαζί με το CNN στο συγκρότημα Time Warner. Αλλά ο κόσμος της καλωδιακής τηλεόρασης κάνει προόδους. Το 1996 ο Ρούπερτ Μέρντοχ ιδρύει τον συντηρητικό δίκτυο Fox News, την ίδια χρονιά ξεκινά το NBC και η Microsoft με τον φιλελεύθερο σταθμό MSNBC. Το CNN έχασε την πρωτοκαθεδρία του. Το 2010 το ποσοστό τηλεθέασης του CNN έπεσε, έμεινε πίσω στον ανταγωνισμό.

Για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το CNN είναι πηγή οργής και εκνευρισμού. Συχνά ο σταθμός προσκαλεί στο στούντιο σε κομματικά συνέδρια Δημοκρατικών εμπειρογνώμονες με προτίμηση το κόμμα. Πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος του καταλόγισε ότι διασπείρει fake news και προσέβαλε ονομαστικά ρεπόρτερ του. Μάλιστα αποκάλεσε έναν ρεπόρτερ του CNN ως τον πιο κουτό άνθρωπο της τηλεόρασης. Ο στόχος του ιδρυτή του CNN να κάνει τον σταθμό καλό αγωγό ειρήνης και αγαστής συνύπαρξης δεν ευοδώθηκε στο μέτρο που ο ίδιος το ήθελε. Σήμερα στα 81 ο Τέρνερ πάσχει από άνοια με σωματίδια lewy. Ανάμεσα στα συμπτώματα είναι διακυμάνσεις της νοητικής κατάστασης, ψευδαισθήσεις και δυσκαμψία μυών. Κατά τη διάρκεια της ενεργούς ζωής του χάρισε ένα μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του στον ΟΗΕ και σε περιβαλλοντικά πρότζεκτ.

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »

«Συνειδητή και ηθελημένη» η κλιμάκωση από τον Τραμπ


1/6/2020

Στο επίκεντρο των αναλύσεων και σχολίων του Τύπου τα δραματικά επεισόδια που πυροδότησε στις ΗΠΑ ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ. Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών η κλιμάκωση είναι ηθελημένη από τον Τραμπ.

Το γερμανικό περιοδικό Spiegel σχολιάζει στη διαδικτυακή του έκδοση: «Όλο το μίσος, η οργή που εκφράζεται αυτές τις μέρες στους δρόμους της Αμερικής έχει βαθύτερα και πολύ πιο σύνθετα αίτια […]. Η διαμαρτυρία είναι το σύμπτωμα μιας ασθένειας που ταλαιπωρεί τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Η χώρα έχει δυο πρόσωπα: αφενός είναι ένα powerhouse, μια οικονομική, τεχνολογική και στρατιωτική υπερδύναμη που με την αποστολή του SpaceX έστειλε μόλις άλλον έναν πύραυλο στο διάστημα. Αφετέρου όμως υπάρχει αυτή η βάναυση ανισότητα, ένας κοινωνικός διχασμός, τον οποίο δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς στην Ευρώπη. Στην εν εξελίξει κρίση του κορωνοϊού αυτός ο διχασμός έχει λάβει πλέον αδιανόητες διαστάσεις. Την ώρα που τα πράγματα συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά για τους δισεκατομμυριούχους αλλά και για ένα κομμάτι της -ως επί το πλείστον λευκής- μεσαίας τάξης, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας περνά όλο και πιο πολύ στο περιθώριο».


Το σχόλιο της Süddeutsche Zeitung: «[...] Η οργή αυτή μαίνεται στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Πυροδοτήθηκε για πρώτη φορά το 2008 όταν εκατομμύρια Αμερικανοί βυθίστηκαν σε μια οικονομική και δημοσιονομική κρίση, παρότι οι ίδιοι δεν έφεραν καμία ευθύνη και για την οποία δεν λογοδότησε ποτέ κανένας από τους υπεύθυνους τραπεζίτες και πολιτικούς. Πολιτικά εκδηλώθηκε τότε κυρίως υπό τη μορφή του υπερσυντηρητικού κινήματος Tea Party το οποίο αφανίστηκε στο μεταξύ από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Όταν το 2016 έθεσε υποψηφιότητα ο Τραμπ, δεν χρειάστηκε καν να ξυπνήσει πρώτα αυτή την οργή, αλλά απλώς να την υποκινήσει. Από την οργή αυτή άντλησε το πολιτικό του κεφάλαιο. Ήταν η κινητήρια δύναμη της νίκης του. Και καθότι θέλει να κερδίσει και πάλι τις εκλογές του Νοεμβρίου, συνεχίζει να πυροδοτεί έκτοτε την οργή αυτή τόσο στους υποστηρικτές όσο και στους αντιπάλους του. Αυτό είναι ανήθικο και άκρως επικίνδυνο για την Αμερική».


«Ο Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά»

Η ελβετική Neue Zürcher Zeitung της Κυριακής επισημαίνει: «Στο πεδίο της επιδημίας αντέδρασε με καθυστέρηση για να μην βλάψει την οικονομία. Στη δε Μινεάπολη έριξε λάδι στη φωτιά, απειλώντας με τη χρήση όπλων. Σε μια τέτοια φάση οι ΗΠΑ έχουν ανάγκη από ένα πρόσωπο που θα ηρεμήσει και θα ενώσει τη χώρα [...]. Η κρίση φαίνεται όμως να βγάζει από τον Τραμπ μόνο ό,τι χειρότερο. Κάνει αυτό που μπορεί καλύτερα: να πυροδοτεί την πόλωση και να διχάζει τους ανθρώπους […]. Στις τελευταίες εκλογές η πολιτική αυτή τον ωφέλησε. Συκοφάντησε τους Μεξικανούς και πυροδότησε την οργή εκείνων που αισθάνονταν παραμελημένοι από την πολιτική ελίτ. Μακάρι να μην κεφαλαιοποιήσει αυτή τη φορά τη στρατηγική αυτή».

Η ιταλική La Repubblica: «Λεηλασίες και εμπρησμός αστυνομικού τμήματος στη Μινεάπολη. Πυροβολισμοί εν μέσω διαδηλώσεων στο Λούισβιλ, στο Κεντάκι. […] Και ένας πρόεδρος ρίχνει λάδι στη φωτιά λέγοντας: ''Αν ξεκινήσουν οι λεηλασίες θα ξεκινήσουν και οι πυροβολισμοί''. Το twitter τον τιμωρεί και προειδοποιεί τους πολίτες. […] Ο Τραμπ μάχεται σε δυο νέα θερμά μέτωπα: το ένα στους δρόμους, το άλλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία χειραγωγούσε ο ίδιος έξυπνα μέχρι πρότινος. Δυο νέα μέτωπα για να μην τον αποτελειώσουν η πανδημία και η ανεργία. Πρόκειται για μια σαφή και συνειδητή στρατηγική. […] Θα την ακολουθήσει μάλλον μέχρι τις εκλογές».

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

"Εγγυημένο εισόδημα" στην Ισπανία


331/5/2020

Σε εποχές κορωνοϊού η Ισπανία εγγυάται, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ένα ελάχιστο εισόδημα για όλους τους πολίτες. Πάντως τα χρήματα μόλις επαρκούν για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης.

Ήταν μία προεκλογική δέσμευση που έγινε πράξη: η κυβέρνηση συνασπισμού του σοσιαλιστικού κόμματος (PSOE) και των Podemos, υπό τον Πέδρο Σάντσεθ, ενέκρινε την παροχή ενός "ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος" για όλους τους πολίτες. Είναι μία ιστορική τομή για την Ισπανία, μία χώρα με παραδοσιακά υψηλή ανεργία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Οι κυβερνώντες ευελπιστούν ότι με το "ελάχιστο εισόδημα" θα καταφέρουν να περιορίσουν κατά 80% τις περιπτώσεις ακραίας φτώχειας. Συνολικά τρία δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως αναμένεται να στοιχίσει το ευεργετικό μέτρο, ποσό που έχει ήδη εγγραφεί στον κρατικό προϋπολογισμό.


Για την Ισπανίδα υπουργό Οικονομικών Μαρία Χεσούς Μοντέρο "είναι ένα τεράστιο βήμα στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια και στην ανισότητα, για περισσότερες ίσες ευκαιρίες, για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη". Τη συνεισφορά του κόμματός του δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων Πάμπλο Ιγκλέσιας. "Είναι μία ιστορική μέρα για τη Δημοκρατία μας, είναι και για μένα μεγάλη τιμή να ανακοινώσω, ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι σήμερα θεμελιώνουμε ένα νέο κοινωνικό δικαίωμα: ένα ελάχιστο εισόδημα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόοδο στην κοινωνική πολιτική της Ισπανίας, τουλάχιστον από την κοινωνική νομοθεσία του 2006", δήλωσε χαρακτηριστικά.


Από 462 ευρώ το εγγυημένο εισόδημα

Εγγυημένος μισθός ή απλά ένα κοινωνικό επίδομα, με το οποίο καλύπτονται στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης; Τα χρήματα δεν είναι πολλά, καθώς αρχίζουν από 462 ευρώ και φτάνουν τα 1.015 ευρώ για μία οικογένεια με παιδιά. Σίγουρα όμως αποτελούν πολύτιμη βοήθεια για τους οικονομικά ασθενέστερους σε μία χώρα στην οποία, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν μόλις την Παρασκευή τα Ηνωμένα Έθνη, το 26,1% του συνολικού πληθυσμού και το 29,5% των παιδιών απειλείται από τη φτώχεια.

Οι Ισπανοί κατάφεραν να ανακάμψουν από την οικονομική κρίση που ξέσπασε προ δεκαετίας, αλλά σήμερα η κρίση του κορωνοϊού δοκιμάζει και πάλι τις αντοχές της οικονομίας και του πολιτικού συστήματος. Αυτός είναι και ο λόγος, επισημαίνει ο Πάμπλο Ιγκλέσιας, που η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να επισπεύσει την ψήφιση του νομοσχεδίου για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. "Βρεθήκαμε μπροστά σε μία κατάσταση, η οποία μας αναγκάζει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες", επισημαίνει. "Ήταν μία υπόσχεση που περιλαμβάνεται βέβαια στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, ενώ σήμερα καθίσταται πλέον απολύτως αναγκαία, χιλιάδες οικογένειες στην Ισπανία δεν μπορούν να περιμένουν άλλο..."


Γρίφος η υπόθεση Nissan

Πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στην ισπανική οικονομία αποδεικνύει και η πρόσφατη εξαγγελία της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Nissan να κλείσει το εργοστάσιό της στη Βαρκελώνη, καταργώντας 3.000 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τη Nissan η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της εταιρίας. Το συνδικάτο UGT χαρακτηρίζει "σκανδαλώδη" την απόφαση αυτή, ενώ η ισπανική κυβέρνηση προσπαθεί να μεταπείσει τη Nissan, προτείνοντας εναλλακτικούς επενδυτικούς προορισμούς εντός Ισπανίας, με χαμηλότερο κόστος.

Μέχρι στιγμής πάντως η υπουργός Οικονομικών Μαρία Χεσούς Μοντέρο δεν φαίνεται να έχει ευχάριστα νέα: "Η Nissan παρατείνει την εκκρεμότητα για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο υπουργός Βιομηχανίας εργάζεται αδιάκοπα, την παρακινεί να αναθεωρήσει την απόφασή της. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας παραμένει πολύ σημαντικός για τη χώρα μας".

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »

Ο στρατιωτικός ρόλος της Μόσχας στη Λιβύη


31/5/2020

H Ρωσία εντείνει με αργά, αλλά σταθερά βήματα την παρουσία της στη Λιβύη. Όλα δείχνουν ότι η Μόσχα παρεμβαίνει στον εμφύλιο με μισθοφόρους. Η ήδη δύσκολη κατάσταση στη χώρα γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη.

Στις αρχές της εβδομάδας ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Αφρική (Africom) Στέφεν Τάουνσεντ ενημέρωνε τη διεθνή κοινή γνώμη μέσω Twitter ότι «ρωσικά μαχητικά στην πτήση τους προς τη Λιβύη έκαναν στάση στη Συρία, όπου και βάφτηκαν για να συγκαλυφθεί η προέλευσή τους». Κατά την εκτίμηση του Αμερικανού αξιωματούχου η Ρωσία θέλει να στρέψει προ όφελός της τις εξελίξεις στη Λιβύη. Σήμερα πια δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχει ανάμειξη στα όσα συμβαίνουν εκεί, καταλήγει ο επικεφαλής της Africom. Από την πλευρά της η Μόσχα αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για fake news. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής βουλής Αντρέι Κρασόφ δήλωσε μάλιστα στο πρακτορείο Interfax ότι «πρόκειται για μια ακόμα προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διασπείρει ανυπόστατες ιστορίες«.

Oι σχέσεις Ρωσίας και Λιβύης ανάγονται στα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο τότε σοβιετικός ηγέτης Ιωσήφ Στάλιν προσπάθησε ανεπιτυχώς στη διάσκεψη του Πότσνταμ να διασφαλίσει ρόλο στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα Τρίπολη. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1969, η Μόσχα στήριξε με αποστολές όπλων το νέο τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Το 2000 οι σχέσεις Ρωσίας και Λιβύης γίνονταν στενότερες. Έντεκα χρόνια αργότερα όμως ο άρχων του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είχε να αντιτάξει τίποτα όταν το ΝΑΤΟ έβαζε τέλος στη μονοκρατορία του Μουαμάρ Καντάφι.


Στο πλευρό του Χαφτάρ η Μόσχα

Όταν το 2014 ο Χαλίφα Χαφτάρ αναλάμβανε τη διοίκηση των δυνάμεων της εξόριστης κυβέρνησης στο Τομπρούκ, η Μόσχα είδε στο πρόσωπό του τον κατάλληλο εταίρο για να προωθήσει τα συμφέροντά της στη Λιβύη. Αρχικά η Ρωσία απέφυγε ένα πιο ενεργό ρόλο στον εμφύλιο. Το 2017 ωστόσο περιέθαλψε τραυματίες από τον στρατό του Χαφτάρ και ένα χρόνο αργότερα απέστειλε πρώτες δυνάμεις ιδιωτικών εταιριών στη Λιβύη.

Έτσι ο πόλεμος στη χώρα αυτή της βόρειας Αφρικής απέκτησε νέες διαστάσεις. Εκτός από τη Ρωσία στο πλευρό του Χαλίφα Χαφτάρ, πολέμιου του πολιτικού Ισλάμ, τάχθηκαν αραβικές χώρες, όπως η Αίγυπτος και ο πρόεδρός της Αλ Σίσι, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από κοινού με τα Αραβικά Εμιράτα ο Αιγύπτιος πρόεδρος είναι ορκισμένος αντίπαλος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης του Αλ Σαράτζ, η οποία ελέγχει ένα μικρό τμήμα της Λιβύης και εξαρτάται στο κοινοβούλιο της χώρας από τους βουλευτές διαφόρων ισλαμιστικών πολιτικών ομάδων.


Τουρκία και Ρωσία: Αντίπαλοι και στη Λιβύη

Επόμενο ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση είναι πλήρως αντίθετη με την εμπλοκή της Τουρκίας υπέρ του Αλ Σαράτζ, τον οποίο στηρίζει μεταξύ άλλων με μισθοφόρους από τη Συρία. Τον Ιανουάριο μάλιστα το Κάιρο ανακοίνωσε ότι ο ρόλος της Τουρκίας στη γειτονική Λιβύη έχει άμεσες επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια της Αιγύπτου. Μέσα ενημέρωσης της χώρας έκαναν μάλιστα λόγο για «νεοοθωμανικές φιλοδοξίες» του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Η Τουρκία όμως δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη Λιβύη, αλλά και για μέρος των κοιτασμάτων φυσικού  αερίου στη Μεσόγειο, τα οποία θέλουν να αξιοποιήσουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αίγυπτος. Και η Λιβύη διεκδικεί κομμάτι της πίτας, στο οποίο θέλει να έχει ρόλο και λόγο και η Άγκυρα με την υποστήριξη της κυβέρνησης του Αλ Σαράτζ. Κατά συνέπεια Τουρκία και Ρωσία δεν είναι μόνο αντίπαλοι στη Συρία, αλλά και στη Λιβύη. Και οι δύο χώρες ωστόσο αποφεύγουν μια απευθείας αντιπαράθεση.


Η «υβριδική στρατηγική» της Ρωσίας

Μέχρι σήμερα η Ρωσία παρεμβαίνει μόνο έμμεσα στη διένεξη στη Λιβύη μέσω ιδιωτικών εταιριών, τις λεγόμενες Private Military Companies PMC. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμά η δεξαμενή σκέψης Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για την Πολιτική στην Εγγύς Ανατολή, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις δυνάμεις. Σύμφωνα με το αμερικανικό think tank η «υβριδική στρατηγική» έχει πολλά πλεονεκτήματα για το Κρεμλίνο. Επισήμως μπορεί να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή χωρίς να παραιτηθεί από την αποστολή μισθοφόρων. Την ίδια στιγμή έχει τη δυνατότητα να συντηρεί τη διένεξη στη χώρα, έως ότου βρεθεί μια συμφέρουσα λύση για τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η κατηγορία ότι η Ρωσία παρεμβαίνει μέσω ιδιωτικών εταιριών στον εμφύλιο της Λιβύης δεν προέρχεται μόνο από τη Ουάσιγκτον, αλλά και από το Λονδίνο. Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και έκθεση του ΟΗΕ. Η Μόσχα ωστόσο μιλά για «κατασκευασμένες κατηγορίες». Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι τέτοιες κατηγορίες εκφράζονται και κατά άλλων χωρών που παρεμβαίνουν στη Λιβύη, όπως η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γεγονός πάντως είναι ότι το εμπάργκο όπλων, στην ουσία, δεν τηρείται και ότι η διένεξη στη Λιβύη περιπλέκεται όλο και περισσότερο.

Πηγή Deutsche WelleΔιαβάστε περισσότερα »

Διεκδικούν αποζημιώσεις για το «κούρεμα» στην Κύπρο


29/5/2020

Αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τις ζημίες που υπέστησαν από το «κούρεμα» καταθέσεων το 2013 διεκδικούν 956 Ελληνες καταθέτες και ομολογιούχοι, οι οποίοι έχουν προσφύγει στο διεθνές κέντρο επίλυσης επενδυτικών διαφορών (ICSID) της Παγκόσμιας Τράπεζας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με επιστολή τους μάλιστα προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων την καλούν «να ασκήσει την όποια επιρροή της στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ταχύτερη επίλυση του θέματος σε μια υπόθεση που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξει υπέρ μας».

Στην επιστολή τους υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, «ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2020, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέστη πολύ σοβαρό δικαστικό πλήγμα, καθώς το διεθνές διαιτητικό όργανο που εξήτασε τα αιτήματα των 956 καταθετών και ομολογιούχων κατά του κυπριακού κράτους απεφάνθη ότι η υπόθεση προχωράει στην εκτίμηση της υπαιτιότητας της Κύπρου πριν το τέλος του 2021». Οπως τονίζουν οι ενάγοντες, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο θα κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες ο Πρόεδρος της Κύπρου κ. Αναστασιάδης, πρώην υπουργοί Οικονομικών, οι πρώην διοικητές της κεντρικής τράπεζας κ. Δημητριάδης και Ορφανίδης, αρκετά μέλη του Κοινοβουλίου, καθώς και ορισμένοι κρατικοί αξιωματούχοι.

Η προσφυγή θα συζητηθεί στο διεθνές κέντρο επίλυσης επενδυτικών διαφορών στην Ουάσιγκτον από 8 έως 19 Νοεμβρίου 2021.

Σημειωτέον ότι στην επιστολή τους οι 956 Ελληνες καταθέτες και ομολογιούχοι τονίζουν πως σκοπός της επιστολής τους «είναι να αντιληφθεί η κυπριακή Βουλή τις δυσμενείς επιπτώσεις που δύναται να έχει αυτή η υπόθεση για τον κυπριακό λαό, καθώς είναι η πρώτη υπόθεση που εκδικάζεται με αυτό το περιεχόμενο μετά τη χρεοκοπία της Αργεντινής το 2001 και τις αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον της από το ίδιο διαιτητικό όργανο στο οποίο έχουν προσφύγει οι 956 Ελληνες.

Πηγή
Διαβάστε περισσότερα »

Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

Κύπρος: Αντιμεταναστευτικός οίστρος με αφορμή την πανδημία


30/5/2020

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Κύπρο η εφαρμογή του νέου κυβερνητικού σχεδίου για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή μετά την άρση των μέτρων περιορισμού.

Η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση αφορά κυρίως δύο επεισόδια, τα οποία θέτουν ερωτηματικά για τη διάθεση της κυπριακής κυβέρνησης να λάβει υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι των προσφύγων. Το πρώτο σημειώθηκε στις αρχές Μαρτίου, όταν για πρώτη φορά στην Κύπρο απωθήθηκε πλοιάριο με πρόσφυγες και το δεύτερο όταν μετά την άρση των περιορισμών διακίνησης λόγω του κορωνοϊού η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει το lockdown για πρόσφυγες σε κέντρο κράτησης λόγω ψώρας.


Αρχή με απώθηση προσφύγων

Η έκτακτη συνθήκη που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού λειτούργησε από την αρχή ως πρόσχημα για εφαρμογή αντιμεταναστευτικών πολιτικών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα στις 20 Μαρτίου, οπότε η Κύπρος έκλεισε τις πύλες εισόδου, πλοιάριο με 175 πρόσφυγες από τη Συρία εντοπίστηκε να πλέει στα ανοικτά του κόλπου της Αμμοχώστου. Μεταξύ των προσφύγων βρίσκονταν 30 γυναίκες αλλά και 69 παιδιά, εκ των οποίων πολλά ασυνόδευτα, που έφταναν στην Κύπρο για να επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα στο νησί. Οι κυπριακές αρχές επικαλούμενες τότε το κλείσιμο των συνόρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, και παρά την έκκληση της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες προς τα κράτη-μέλη να προστατευθούν οι πρόσφυγες και να τους επιτρέπεται η πρόσβαση στην επικράτειά τους, εφάρμοσαν για πρώτη φορά πολιτική απώθησης προσφύγων.

Μετά από μία νύχτα στη θάλασσα, οι πρόσφυγες διασώθηκαν τελικά από τις τουρκοκυπριακές «αρχές» και οδηγήθηκαν σε κλειστό αθλητικό κέντρο όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια πρωτοφανής κινητοποίηση τουρκοκυπριακών εθελοντικών ομάδων, αφού μέσα σε λίγες ώρες έφτασαν στο αθλητικό κέντρο ρουχισμός, φάρμακα και παιδικές πάνες. Ακολούθως οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων για περίοδο καραντίνας 14 ημερών ενώ ταυτόχρονα εκκίνησαν οι διαδικασίες για επανεισδοχή τους στην Τουρκία. Πλέον 100 από τους 175 πρόσφυγες έχουν επιστραφεί στην Τουρκία ενώ το κατά πόσον θα τους παραχωρηθεί το καθεστώς προσωρινής προστασίας ή αν θα επιστραφούν στην Συρία, παραμένει άγνωστο.


Εγκλεισμός προσφύγων λόγω… ψώρας

Κορυφαία στιγμή της νέας μεταναστευτικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτέλεσε η 19η Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας κήρυξε ως επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια την ψώρα, επικαλούμενο τον περί Λοιμοκάθαρσης νόμο. Πρόκειται για τον ίδιο νόμο, στον οποίο η κυπριακή κυβέρνηση στηρίχθηκε δύο μήνες προηγουμένως για την έκδοση έκτακτων απαγορευτικών και περιοριστικών διαταγμάτων για διαχείριση της πανδημίας και επιβολή καραντίνας. Το «ξεχείλωμα» του εν λόγω νόμου και η συμπερίληψη μολυσματικής ασθένειας που δεν σχετίζεται με τον κορωνοϊό και ούτε απειλεί ζωές όπως η ψώρα, επέτρεψε στην κυβέρνηση να κηρύξει ως «μολυσμένη περιοχή» το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών Πουρνάρα (που αποτελεί Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, με ανώτατο χρόνο διαμονής τις 72 ώρες), επιβάλλοντας τον εγκλεισμό 750 περίπου προσφύγων μέχρι και σήμερα.

Η καταστρατήγηση των κανονισμών που διέπουν το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων με πρόσχημα την ψώρα, σε συνάρτηση με τις κακές συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών που κρατούνται έγκλειστοι για μήνες με σοβαρές ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης, είχαν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση εκδήλωσης συμπαράστασης από οργανώσεις με αίτημα την άρση του επιβληθέντος καθεστώτος εγκλεισμού. Η ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας προκάλεσε την ανοίκεια αντίδραση του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου, ο οποίος με ανακοίνωση διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να συνεχιστούν φαινόμενα αναρχίας στη χώρα, χαρακτηρίζοντας υποκινούμενους τους διαδηλωτές.

Πάντως, ο εγκλεισμός των προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας με επίκληση την ψώρα, επέφερε και την αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το ΑΚΕΛ να αμφισβητεί εμμέσως τη συσχέτιση της ψώρας με τον περιορισμό των προσφύγων, επικαλούμενο πληροφόρηση για μόλις τέσσερα κρούσματα ψώρας εντός του κέντρου υποδοχής. Σχολιάζοντας δε τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, το ΑΚΕΛ σημείωσε πως ο χαρακτηρισμός μιας εκδήλωσης διαμαρτυρίας ως φαινομένου αναρχίας, αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο για τη Δημοκρατία. Από την πλευρά του, το Κίνημα Οικολόγων κατηγόρησε την κυβέρνηση για ρατσιστικές πρακτικές καταγγέλλοντας την «απώθηση σκαφών με παιδιά και γυναίκες και την φυλάκιση εκατοντάδων ανθρώπων με τη δικαιολογία της ψώρας».

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »

«Η Ιταλία δεν είναι νοσοκομείο λεπρών»


30/5/2020

Η Ιταλία άλλαξε στρατηγική και δεν θέλει πλέον να βασιστεί μόνον στον εγχώριο τουρισμό της. Η κυβέρνηση Κόντε ζητά επίσης ελεύθερη διακίνηση εντός της ΕΕ, ενώ ο ΥΠΕξ Ντι Μάιο μεταβαίνει σε Βερολίνο και Αθήνα.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 5 Ιουνίου θα μεταβεί στο Βερολίνο, στις  6 στην Λιουμπλιάνα και στις 9 στην Αθήνα για να συζητήσει το όλο αυτό θέμα.  «Σε ό, τι αφορά το άνοιγμα των συνόρων χρειάζεται μια ευρωπαϊκή απάντηση» τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών μέσω διαδικτύου. Διαφορετικά «χάνεται το ευρωπαϊκό πνεύμα και καταρρέει η Ευρώπη».


Ο κ. Ντι Μάιο σκοπεύει να  πει στους συνομιλητές του ότι η χώρα του θα ανοίξει και πάλι τα σύνορά της στις 15 Ιουνίου, υπενθυμίζοντας  ότι «έως τώρα έδρασε με απόλυτη διαφάνεια και είναι ακριβώς αυτό που θα συνεχίσει να κάνει».

Η Ρώμη λέει «όχι» σε «μαύρες λίστες χωρών» στο εσωτερικό της Ένωσης  και τονίζει ότι «η Ιταλία δεν είναι νοσοκομείο λεπρών», αλλά αντιθέτως «θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία σχετικά με  καινούρια κρούσματα».  Ο Ντι Μάιο υπενθυμίζει επίσης ότι «η Ιταλία διαθέτει μοναδικές  ομορφιές  και  φανταστικές παραλίες».  Ουσιαστικά, η κυβέρνηση Κόντε έχει καταλάβει ότι για να στηριχθεί με ρεαλιστικό τρόπο ο τουριστικός τομέας θα πρέπει να ξαναρχίσουν  να επισκέπτονται την χώρα, όσο πιο γρήγορα γίνεται,  αρκετοί ξένοι τουρίστες, και σε κύριο ποσοστό  Γερμανοί.


Δυσκολίες και στο εσωτερικό μέτωπο

Ο δείκτης μετάδοσης έχει πέσει όντως  σταθερά κάτω από τη μονάδα σε όλη την χώρα. Αλλά ένα γνωστό ινστιτούτο  προαγωγής της έρευνας, το «Gimbe», θεωρεί ότι η Λομβαρδία, με πρωτεύουσα το Μιλάνο, τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν  απόλυτα διαφανής στη δημοσιοποίηση των στοιχείων που αφορούν τους θανάτους και τα νέα κρούσματα.

Την ίδια ώρα, και μέσα στην Ιταλία, οι πολλές νότιες περιφέρειες (αρχίζοντας από τη Σικελία και τη Σαρδηνία) φοβούνται ότι η ελεύθερη κυκλοφορία που θα ισχύσει από την 3η Ιουνίου, με την μετακίνηση των πολιτών του εύπορου ιταλικού Βορρά, μπορεί να προκαλέσει νέα αύξηση των μολύνσεων.

Η ιταλική κυβέρνηση δηλαδή δεν πρέπει να λύσει μόνον τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει και η  διάσταση απόψεων μεταξύ των διαφόρων  περιφερειών της στο εσωτερικό μέτωπο, η οποία μπορεί να αποδειχθεί ακόμη σοβαρότερη, λόγω του υφέρποντος διχασμού, ανάμεσα στην Κάτω Ιταλία και στις περισσότερες  βόρειες περιοχές της.

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »

Ευνοϊκή για τη Lufthansa συμφωνία Βερολίνου-Βρυξελλών


30/5/2020

Η Κομισιόν δίνει πράσινο φως για την κρατική βοήθεια προς την αεροπορική εταιρεία. Αισθητή μείωση των αρχικών δεσμεύσεων που θα πρέπει να εφαρμόσει η Lufthansa. Συμφώνησε το ΔΣ, έκτακτη ΓΣ των μετόχων.

Το ΔΣ της Lufthansa συμφώνησε σήμερα τα χαράματα με το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε ανάμεσα στη γερμανική κυβέρνηση και την Κομισιόν, προκειμένου να επιτραπεί στην αεροπορική εταιρεία να λάβει κρατική βοήθεια. Η Lufthansa δεσμεύεται προς όφελος μιας άλλης αεροπορικής εταιρείας να σταθμεύσει 4 αεροσκάφη λιγότερα στη Φρανκφούρτη και άλλα 4 στο Μόναχο. Κατά αυτόν τον τρόπο η Lufthansa παραιτείται από το δικαίωμα προσγείωσης και απογείωσης (Slots) για 24 πτήσεις ημερησίως. Τα δικαιώματα θα εκχωρηθούν με διαδικασίες πλειοδοσίας σε ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία δεν έχει λάβει «ουσιαστική» κρατική βοήθεια λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

Όπως ακόμη αναφέρεται στην ανακοίνωση της Lufthansa, αρχικά η Κομισιόν απαιτούσε ευρύτερες δεσμεύσεις. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ζητούσε να μειώσει η Lufthansa κατά 20 αεροπλάνα το στόλο της στη Φρανκφούρτη και το Μόναχο. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από δικαιώματα για τουλάχιστον 60 πτήσεις ημερησίως.  Η ευνοϊκή για τη Lufthansa συμφωνία Βρυξελλών-Βερολίνου επιτεύχθηκε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις.


Διελκυστίνδα με Κοσιόν

Στόχος της γερμανικής κυβέρνησης ήταν να περιορίσει στο ελάχιστο τις δεσμεύσεις για τη Lufthansa. Από την άλλη πλευρά η Κομισιόν υποχρεούται να εξετάσει, πριν δώσει το πράσινο φως για κρατική βοήθεια άνω των 250 εκ. ευρώ προς επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια εθνική αγορά, αν παραβιάζονται ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που σχηματίσει αυτή την άποψη απαιτεί, όπως στην υπόθεση της Lufthansa, την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων. Το εύρος τους είναι διαπραγματεύσιμο. Στην περίπτωση της Lufthansa η διελκυστίνδα Βρυξελλών-Βερολίνου έληξε με ανώδυνες απώλειες για την αεροπορική εταιρεία.

Αναμένεται ότι την επόμενη εβδομάδα πρώτα το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας και στη συνέχεια έκτακτη ΓΣ των μετόχων θα εγκρίνουν την κρατική βοήθεια ύψους 9 δις ευρώ αλλά και την αγορά του 20% των μετοχών από το γερμανικό κράτος, όπως και του 5% συν μια μετοχή σε μορφή ομολόγων που θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να μετατραπούν σε μετοχές. Με αυτό τον τρόπο το γερμανικό δημόσιο διασφαλίζει τη δεσμεύουσα μειοψηφία προκείμενου να αποτρέψει την εξαγορά της Lufthansa από «μη επιθυμητούς» επενδυτές.

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »

Επιδημιολόγοι: Μη βιάζεστε να χαλαρώσετε


30/5/2020

Μόλις δύο 24ωρα πριν από τη αναμενόμενη χαλάρωση της καραντίνας στη Μ.Βρετανία κορυφαίοι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ενώ επισημαίνουν τον κίνδυνο "δεύτερου κύματος" της πανδημίας.

"Είναι πολύ νωρίς για να καθησυχάζουμε, όταν ο κίνδυνος δεν έχει ακόμη περάσει” επεσήμανε σε συνέντευξη του ο καθηγητής επιδημιολογίας Τζον Εντμουντς, που παρακολουθεί τις συναντήσεις της επιστημονικής ομάδος Sage, η οποία συμβουλεύει τη βρετανική κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της επιδημίας. Ο επιδημιολόγος υιοθετεί τα νούμερα της ανεξάρτητης Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία 8.000 άνθρωποι την ημέρα μολύνονται από τον κορωνοϊό.

Την θεώρηση του καθηγητή Ετνμουντς συμμερίζονται και κάποιοι συνάδελφοί του, οι οποίοι χαρακτηρίζουν "πολιτική απόφαση" την επιλογή του Μπόρις Τζόνσον να χαλαρώσει η αυστηρή καραντίνα και γενικότερα τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω κορωνοϊού από την προσεχή Δευτέρα, με το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων, επιχειρήσεων και καταστημάτων λιανικής πώλησης.


"Αίνιγμα" η βρετανική πολιτική για τον τουρισμό

Στο θέμα του τουρισμού, που αφορά τόσο τους Βρετανούς που πλημμυρίζουν κάθε χρόνο τις παραλίες της Μεσογείου, όσο και εκείνους που επισκέπτονται την Βρετανία, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ανοίξει τα χαρτιά της. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι όλοι όσοι εισέρχονται στη χώρα, θα υποβάλλονται σε αναγκαστική καραντίνα δύο εβδομάδων. Πρόκειται για ένα μέτρο που οι ειδικοί θεωρούν καταστροφικό για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου. Αν η κυβέρνηση υποχωρήσει στις πιέσεις και άρει το μέτρο, θα φανεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »

Πώς έμαθαν οι επενδυτές να... αγαπούν το ράλι των μετοχών


30/5/2020

Του Richard Henderson

Πώς εξηγείται η ταχύτατη ανάκαμψη των μετοχών εν μέσω πανδημίας και σαρωτικής ύφεσης. Οι σκεπτικιστές που σπεύδουν να τοποθετηθούν στην αγορά, οι κινήσεις της Fed και τα καταφύγια. Οι κινήσεις των μικροεπενδυτών και οι ανησυχίες.

Το ράλι των αμερικανικών μετοχών αρχίσει να μετατρέπει τους αμφισβητίες σε πιστούς, δίνοντας νέα ώθηση στο ράλι που έχει διαψεύσει βετεράνους επενδυτές, έχει προσελκύσει μικροεπενδυτές και έχει αψηφήσει τις ζοφερές οικονομικές προοπτικές που προκάλεσε η παγκόσμια πανδημία.

Ο δείκτης S&P 500 των αμερικανικών μετοχών blue chip καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του ενός τρίτου από τα χαμηλά που είχε καταγράψει προ διμήνου, στο αποκορύφωμα του sell-off λόγω του ιού. Την Τετάρτη, ο δείκτης έκλεισε πάνω από τις 3.000 μονάδες για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, φέρνοντάς τον μόλις 10% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Φεβρουάριο.

Το ράλι έχει δημιουργήσει μια λεγεώνα σκεπτικιστών, οι οποίοι ανησυχούν πως η αγορά καθοδηγείται αποκλειστικά από τα μέτρα τόνωσης της Federal Reserve και πως οι αισιόδοξοι επενδυτές είναι υπερβολικά αισιόδοξοι πως θα προκύψει ένα εμβόλιο που θα «ξαναζεστάνει» τα εταιρικά κέρδη. Τώρα, όμως, ακόμα και οι επικριτές αρχίζουν απρόθυμα να μπαίνουν στον «χορό» των αγορών.

«Υπάρχει ένα στοιχείο του φόβου πως θα χάσουν από τα κέρδη (fear of missing out), καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να κοιτάζουν τη δυναμική», σύμφωνα με την Emily Roland, co-chief investment strategist στην John Hancock Investment Management της Βοστόνης. Παρομοίασε τις πρόσφατες αγορές από αυτούς που τώρα άρχισαν να «πιστεύουν», με το να προσπαθεί κανείς να περάσει έναν δρόμο υψηλής κυκλοφορίας. «Ψάχνουν για κάποιο άνοιγμα, ξέρουν πως είναι πιθανό να πληγωθούν, όμως το κάνουν».


Τα κέρδη δεν περιορίζονται στις ΗΠΑ. Με «οδηγό» τον S&P 500, ο Euro Stoxx 600 και ο FTSE 100, o βρετανικός δείκτης αναφοράς, καταγράφουν άνοδο περίπου ενός τετάρτου, ενώ ο δείκτης Nikkei των ιαπωνικών μετοχών έχει καταγράψει κέρδη πάνω από 30% από τότε που ξεκίνησε το ράλι στις 23 Μαρτίου.

Τα ράλι αρχίζουν να επεκτείνονται και πέραν των μεγάλης κεφαλαιοποίησης τεχνολογικών μετοχών που έχουν αναδυθεί ως «καταφύγιο» για τους επενδυτές στους ταραγμένους φετινούς καιρούς –ένδειξη πως στον «χαμό» μπαίνει πλέον ένα μεγαλύτερο εύρος αγοραστών.

Οι κυκλικές μετοχές και οι μετοχές εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης συμμετέχουν στο ράλι τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές στηρίζουν εκ νέου τις οικονομικά ευαίσθητες εταιρείες.   Την Τρίτη οι τραπεζικές μετοχές εμφάνισαν τις καλύτερες ημερήσιες επιδόσεις τους από τις αρχές Απριλίου, υποδηλώνοντας πως το ράλι μπορεί να διαρκέσει, όπως δήλωσε ο Mike Mullaney, διευθυντής έρευνας παγκόσμιων αγορών στην εταιρεία fund management Boston Partners. «Δεν μπορείς να αφήσεις τον χρηματοπιστωτικό κλάδο πίσω και να περιμένεις πως το ράλι θα έχει διάρκεια – οι τράπεζες είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας,», είπε.

O Rob Almeida, global investment strategist της MFS Investment Management στη Βοστόνη, τηρούσε bearish άποψη καθ’ όλη τη διάρκεια του ράλι, σχολίασε όμως πως ήταν επώδυνο το ότι έχασε από τα κέρδη. Η MFS μπήκε επιφυλακτικά στο ράλι, επεκτείνοντας τα holdings τεχνολογικών ομίλων που πιστεύει πως θα ευημερήσουν κατά τη διάρκεια και πέραν της κρίσης της Covid-19, όπως οι όμιλοι πληρωμών και οι εταιρείες αθλητικής ένδυσης και υπόδησης, καθώς οι επαγγελματίες που βρέθηκαν να μένουν σπίτι τους έβγαλαν τα κοστούμια και έβαλαν τις φόρμες.

«Αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι ένας τρομακτικός όγκος υποθέσεων», ανέφερε ο κ. Almeida. «Νομίζω πως η αγορά προτρέχει.»

Ο πολλαπλασιαστής του μελλοντικού P/E για τον S&P 500 –ένα δημοφιλές μέτρο αποτίμησης- είναι τώρα πάνω από 23, στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με την Capital IQ.

Ένα εμβόλιο για τον κορωνοϊό μπορεί να απέχει ακόμα αρκετά χρόνια και κορυφαίοι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει πως οι ψυχρότεροι μήνες σε ΗΠΑ και Ευρώπη μπορεί να φέρουν νέες εξάρσεις της επιδημίας και να οδηγήσουν σε περισσότερα shutdown, εμποδίζοντας μια ανάκαμψη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η συνέχιση των αγορών απέδειξε πως έκαναν λάθος αυτοί που αμφέβαλαν. Πριν από δυο εβδομάδες, ο Stanley Druckenmiller, ο hedge fund manager που βοήθησε τον George Soros να «σπάσει» την Τράπεζα της Αγγλίας, δήλωσε πως η ανταμοιβή για την αγορά μετοχών είναι «η χειρότερη που έχει δει». Ο David Tepper, ιδρυτής του αμερικανικού hedge fund Appaloosa Management, είπε κάτι αντίστοιχο μια ημέρα αργότερα. Έκτοτε, οι αμερικανικές μετοχές έχουν καταγράψει άνοδο γύρω στο 7%.


Οι επικριτές έχουν επίσης προειδοποιήσει τους μικροεπενδυτές, που δεν διαθέτουν τις ικανότητες ανάλυσης των επαγγελματιών της Wall Street, στηρίζουν το ράλι –ανεβάζοντας δυνητικά επικίνδυνα μέσω των προσφορών τους τις τιμές για μετοχές που έχουν σφυροκοπηθεί.

Χρήστες της εφαρμογής trading μετοχών Robinhood, έχουν υπερδιπλασιάσει τις θέσεις τους σε εταιρείες στον δείκτη Russell 3000 των μεγαλύτερων αμερικανικών εισηγμένων ομίλων από τότε που ξεκίνησε το ράλι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Morgan Stanley. Οι δέκα δημοφιλέστερες μετοχές που κατέχουν οι χρήστες της Robinhood περιλαμβάνουν την American Airlines και την εταιρεία διαχείρισης κρουαζιερών Carnival, δυο εταιρείες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό, οι τύχες των οποίων μπορεί να μην αλλάξουν για αρκετό καιρό ακόμα.

To online trading και η λογική του «αγοράζω στα χαμηλά» έχουν βοηθήσει στην προσέλκυση ενός νέου είδους μικροεπενδυτή, σύμφωνα με την κα. Roland της John Hancock.

«Ο 10χρονος γιος μου με ρώτησε αν μπορεί να ανοίξει έναν λογαριασμό ETrade για  να αγοράσει μετοχές της Tesla», είπε. Είχε μάθει για τις fractional μετοχές, που δίνουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα μέρος της μετοχής, που θα του επέτρεπε να αγοράσει μερίδιο των μετοχών της αυτοκινητοβιομηχανίας που αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 820 δολάρια. «Έχει μόνο 150 δολάρια –τα χρήματα από την πρώτη φορά που κοινώνησε.»

Ο Steven DeSanctis, αναλυτής της Jefferies, δήλωσε πως οι ημερήσιες συναλλαγές σε μετοχές μικρών εταιρειών του βιοτεχνολογικού τομέα έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ξεπερνώντας συχνά τον αριθμό των σε κυκλοφορία μετοχών των εταιρειών. Αυτό το αποδίδει στις ενεργές ημερίδες συναλλαγές, που θυμίζουν τις αγορές μετοχών του διαδικτύου από μικροεπενδυτές κατά το «μπουμ» των dotcom.

«Υπάρχει κάποια από αυτήν την ευφορία στην αγορά, κάτι που μου προκαλεί νευρικότητα. Ξέρετε πως θα καταλήξει – άσχημα», σημείωσε.  

Αυτοί που προετοιμάζονται για ένα ακόμα μεγάλο sell-off ίσως χρειαστεί να περιμένουν. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ έχουν αφήσει να εννοηθεί πως είναι έτοιμοι να αυξήσουν τα ποσά ρεκόρ της δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης, ενώ όλες οι πολιτείες είτε χαλαρώνουν τα shutdowns τους ή τα έχουν άρει.

«Δεν νομίζω πως η αγορά μπορεί να πέσει πολύ αυτές τις μέρες», είπε η κα. Roland. «Αυτό που έχουμε δει είναι οπωσδήποτε συγκλονιστικό, όμως οι αγορές φαίνεται πως είναι απόλυτα απρόσβλητες από αυτό».
Διαβάστε περισσότερα »

Πώς την... πάτησαν οι τράπεζες παίζοντας με τον χρυσό


29/5/2020

Του Henry Sanderson

Οι αναταράξεις που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού και πώς επηρέασαν τις συναλλαγές στο πολύτιμο νόμισμα. Το χάσμα στις τιμές και οι ημερήσιες απώλειες 200 εκατ. ευρώ της HSBC.

Οι μεγάλες τράπεζες που εμπλέκονται στις αγορές χρυσού, περιλαμβανομένης της HSBC, έχουν αποτραβηχτεί από το trading futures χρυσού μετά τις αναταράξεις στην αγορά, που αναζωπυρώθηκαν λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

Έχοντας πληγεί από έναν πρωτοφανές χάσμα μεταξύ των τιμών για τα futures και αυτών του φυσικού χρυσού τον Μάρτιο, που συνέβαλε ώστε η HSBC να καταγράψει σε μια μέρα απώλειες 200 εκατ. δολαρίων, οι τράπεζες έχουν αποτραβηχτεί, σύμφωνα με traders.

Η κίνηση συνέβαλε στη διολίσθηση των ημερήσιων όγκων συναλλαγών για τα συμβόλαια futures στο χρηματιστήριο Comex της Νέας Υόρκης, στα επίπεδα που ήταν στην αρχή του έτους, παρά το ότι οι τιμές του χρυσού έχουν σκαρφαλώσει σε υψηλά επταετίας, γύρω στα 1.700 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι ειδήμονες της αγοράς υποστηρίζουν πως η μερική απόσυρση των τραπεζών δείχνει πως τα ευάλωτα σημεία που εκτέθηκαν από την κρίση του κορωνοϊού θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες εμπορεύονται το πολύτιμο μέταλλο, δυνητικά επιταχύνοντας μια στροφή των πελατών προς τον χρηματιστηριακά διαπραγματευόμενο χρυσό.

«Ο κόσμος συνήθως στρέφεται προς το Comex για να αντισταθμίσει τα φυσικά αποθέματα (χρυσού), όταν όμως έχεις αυτή την παγκόσμια διακοπή, τότε γίνεσαι πολύ προσεκτικός», ανέφερε ο Adrian Ash, επικεφαλής του τμήματος έρευνας της online πλατφόρμας χρυσού BullionVault.

Η τιμή του χρυσού βασίζεται κυρίως στο φυσικό trading, που το χειρίζονται τράπεζες στο Λονδίνο, όπου κυριαρχούν οι HSBC και JP Morgan. Τυπικά τηρούν μια θέση short στα futures χρυσού στη Νέα Υόρκη, για να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους έναντι της πτώσης στην τιμή spot.


Όμως τον Μάρτιο, το ξαφνικό κλείσιμο των χυτηρίων στην Ελβετία και η έλλειψη εμπορικών πτήσεων για τη μεταφορά του χρυσού σε όλο τον κόσμο ώθησαν την τιμή των futures χρυσού στη Νέα Υόρκη 70 δολάρια πάνω από την τιμή του φυσικού χρυσού στο Λονδίνο, ποσό-ρεκόρ και πολύ υψηλότερο από την τυπική διαφορά των λίγων δολαρίων.

Αυτή η απόκλιση άφησε στην HSBC μια απώλεια mark-to-market ύψους 200 εκατ. ευρώ, όπως γνωστοποίησε η τράπεζα αυτό τον μήνα, επικαλούμενη την «πρωτοφανή διεύρυνση» του spread και τις «σχετιζόμενες με την Covid-19 προκλήσεις στα χυτήρια και στη μεταφορά χρυσού».

Οι ανεκπλήρωτες ζημιές, που επίσης οφείλονται εν μέρει στη μείωση του ξένου συναλλάγματος και στη μεταβλητότητα των μετοχών καθώς και στον περιορισμό των πιστωτικών spreads, έχουν σε μεγάλο βαθμό ανακτηθεί, όπως ανέφερε πηγή με γνώση των επιδόσεων της τράπεζας.

Οι όγκοι συναλλαγών των futures χρυσού στο Comex έχουν μειωθεί έκτοτε -μια πτώση που οι συμμετέχοντες στην αγορά αποδίδουν εν μέρει στην πιο περιορισμένη δραστηριότητα των τραπεζών. Από τον Ιανουάριο, ο συνολικός αριθμός των συμβολαίων futures χρυσού στο χρηματιστήριο Comex έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 30%.

«Ενώ είδαμε χαμηλότερους όγκους futures να διαπραγματεύονται στο Comex τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αποδιοργάνωσης της τιμής ανταλλαγής για φυσικό χρυσό τον Μάρτιο, το Comex παραμένει ένα από τα πολλά σημεία συναλλαγής που χρησιμοποιούμε εμείς και οι πελάτες μας», ανέφερε η HSBC.

Η JP Morgan, η ICBC Standard Bank και η UBS -οι άλλοι μεγάλοι traders χρυσού- αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Εν τω μεταξύ, η καναδική Scotiabank αποσύρεται από την αγορά χρυσού και δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως έχει βάλει στην άκρη 168 εκατ. δολάρια για να καλύψει το κλείσιμο των δραστηριοτήτων εκείνων καθώς και μια ξεχωριστή έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης στις δραστηριότητές της.

«Αυτό που δεν θέλουν να κάνουν οι τράπεζες είναι να προσθέτουν στις θέσεις futures. Οι risk managers για χρόνια θεωρούσαν πως είναι μια ασφαλής θέση, όμως τώρα βλέπουμε πως δεν είναι πλέον ένα σταθερό spread», ανέφερε ο John Reade, πρώην trader χρυσού της Paulson & Co που τώρα εργάζεται στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

H CME Group, ιδιοκτήτρια του χρηματιστηρίου Comex, ανέφερε πως είναι «ο προορισμός για το παγκόσμιο risk management πολύτιμων μετάλλων».

«Πελάτες σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα αξίας πολύτιμων μετάλλων, περιλαμβανομένης της αγοράς χρυσού του Λονδίνου, βασίζονται στην ανακάλυψη της τιμής και τη μεταφορά του ρίσκου που παρέχουν τα προϊόντα χρυσού της CME Group», συμπλήρωσε.

Οι τράπεζες επιλέγουν τώρα να αντισταθμίσουν τα trades χρυσού των πελατών τους με άλλους τρόπους, όπως χρησιμοποιώντας swaps στην αγορά του Λονδίνου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την αγορά. Ο όγκος του trading χρυσού στην αγορά over-the-counter του Λονδίνου ξεπέρασε συχνά αυτόν στο Comex από τον Μάρτιο, σύμφωνα με την London Bullion Market Association.

Η μείωση των συναλλαγών από τις τράπεζες θα αφήσει λιγότερους αντισυμβαλλόμενους για τους επενδυτές χρυσού, σύμφωνα με τον κ. Reade. Αυτό θα μπορούσε να τους ωθήσει σε ETFs που στηρίζονται στον χρυσό, με αποτέλεσμα να κατακερματιστεί η αγορά. Τα holdings σε αμερικανικά ETFs χρυσού αυξήθηκαν στο επίπεδο-ρεκόρ των 184 δις δολαρίων τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.

Πηγή

Διαβάστε περισσότερα »

Γιατί φοβάται ο Τραμπ την επιστολική ψήφο;


29/5/2020

Πώς θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ, εάν ξεσπάσει δεύτερο κύμα κορωνοϊού; Ο πρόεδρος Τραμπ φοβάται νοθεία του αποτελέσματος με επιστολική ψήφο. Ειδικοί δεν συμμερίζονται τον φόβο του.

Ακόμη κι αν ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ έχουν βρει τον δρόμο επιστροφής στην καθημερινότητα, ο κίνδυνος δεύτερου κύματος κορωνοϊού είναι στο μυαλό των Αμερικανών. Τι θα γίνει εάν ο ιός επιστρέψει ως εποχική επιδημία του υγρού και ψυχρού φθινοπώρου;  Το μεγάλο γεγονός, το οποίο συμπίπτει με αυτήν την περίοδο, δεν είναι τίποτα λιγότερο από τις αμερικανικές εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου των ΗΠΑ. Μόνο και μόνο η εικόνα μιας μακριάς ουράς από ανθρώπους έξω από εκλογικά κέντρα ξυπνά φόβους στους ψηφοφόρους, τη στιγμή μάλιστα που στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται και μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που θα μπορούσαν επίσης να είναι πηγή μόλυνσης. Και επειδή η μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών είναι σχεδόν απίθανη, ως μόνη διέξοδος φαντάζει η επιστολική ψήφος. Αλλά σε μια χώρα 219 εκ. ψηφοφόρων δεν είναι εύκολο εγχείρημα.


Ασυνήθιστη η επιστολική ψήφος

Η Σέρι Μπέρμαν, πολιτική επιστήμων στο Κολέγιο Barnard, αδελφό πανεπιστήμιο του φημισμένου Columbia της Ν. Υόρκης, βάζει τα πράγματα στη θέση τους. «Για να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζονται logistics και πολιτική βούληση», λέει. Αλλά και στα δύο υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η επιστολή ψήφος είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη σε πολλές αμερικανικές πολιτείες. Μόνο οι εκτός της χώρας Αμερικανοί δίνουν την ψήφο τους δι' επιστολής.  Όλοι οι υπόλοιποι με μόνιμη κατοικία τις ΗΠΑ μπορούν μέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών να ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα, αλλά με επιστολική δεν υπάρχει εμπειρία. «Είναι ασυνήθιστο και οι άνθρωποι ανησυχούν, εάν όλα θα πάνε μέχρι τέλος καλά», λέει η Μπάρμαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενισχύει τα αισθήματα ανησυχίας. Ο ίδιος είναι κάθετα αντίθετος στο να γίνουν οι εκλογές του Νοεμβρίου αποκλειστικά με επιστολική ψήφο, η οποία θα αποσταλεί με το ταχυδρομείο.

Το κεντρικό του επιχείρημα είναι ότι ο κίνδυνος νοθείας των αποτελεσμάτων είναι πολύ μεγάλος. Αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι; «Δεν είναι» απαντά ο Τσαρλς Στιούαρτ, ιδρυτής και διευθυντής του Election Data and Science Lab του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. «Πρακτικά είναι ανύπαρκτος. Τα ψηφοδέλτια πρέπει να εκτυπωθούν σε ειδικό χαρτί και όλες οι υπογραφές συγκρίνονται. Αλλά και η φήμη ότι μέχρι σήμερα η καταμέτρηση της επιστολικής ψήφου γινόταν μόνο, όταν το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν οριακό, δεν ισχύει» τονίζει ο Στιούαρτ, «Όλες οι ψήφοι καταμετρώνται, ανεξαρτήτως του ποια μορφή έχουν».


Σπέρνει ζιζάνια αμφιβολίας ο Τραμπ

Ο Αμερικανός ειδικός εκφράζει την υπόθεση ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ για χειραγώγηση της ψήφου έχουν έναν συγκεκριμένο λόγο. «Έκανε το παν για να μην εμπιστεύονται οι οπαδοί του τα εκλογικά αποτελέσματα. Οι συνεχείς αναφορές σε καλπονοθεία οδηγούν στο τέλος τους ανθρώπους στο να πιστέψουν ότι κάτι δεν θα πάει καλά, εάν το αποτέλεσμα του Νοεμβρίου δεν είναι αυτό που ο Τραμπ θέλει». Παρόλα αυτά ορισμένες ομοσπονδιακές πολιτείες, όπως το Όρεγκον, η Χαβάη ή το Κολοράντο, καθόρισαν για τον Νοέμβριο επιστολική ψήφο. Αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με τον ίδιο τρόπο ψηφίζουν εδώ και χρόνια. Οι αρχές έχουν καταρτίσει ήδη λεπτομερειακούς καταλόγους με ονόματα και διευθύνσεις ψηφοφόρων. Αλλά και σε αυτές τις πολιτείες δεν θα είναι ο αποκλειστικός τρόπος ψηφοφορίας, ανεξαρτήτως του εάν έρθει δεύτερο κύμα κορωνοϊού ή όχι. «Οι επιστολικές ψήφοι θα αποσταλούν μεν σε όλους τους ψηφοφόρους, αλλά όποιος θέλει, μπορεί να ρίξει την ψήφο του προσωπικά στην κάλπη», λέει ο Στιούαρτ.

Θεωρεί γι' αυτόν τον λόγο μη ρεαλιστικό το σενάριο ψηφοφορίας το Νοέμβριο σε ολόκληρη τη χώρα δι' επιστολικής ψήφου, σταλμένης με το ταχυδρομείο. Μια άλλη δυνατότητα βλέπει στο να επιτρέψουν οι ομόσπονδες πολιτείες σε όλους τους ψηφοφόρους να εγγραφούν εκ των προτέρων ως  επιστολικοί ψηφοφόροι και να ζητήσουν να τους αποσταλεί το ψηφοδέλτιο ταχυδρομικά, Τότε, όπως πιστεύει ο Στιούαρτ, ίσως ο αριθμός των ανθρώπων που θα ψηφίσει με αυτόν τον τρόπο αυξηθεί από 5% σε 60%.

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »

Οργή και κύμα διαδηλώσεων στις ΗΠΑ


30/5/2020

Μαζικές κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ προκάλεσε η δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζoρτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό. Ο κυβερνήτης της Ν.Υόρκης κάνει λόγο για "διαρκή ανισότητα στην Αμερική".

Η Αμερική ξαναζεί τον εφιάλτη των φυλετικών συγκρούσεων και της ρατσιστικής βίας. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Μινεάπολης, της Νέας Υόρκης, της Ατλάντα και άλλων πόλεων, φωνάζοντας αντιρατσιστικά συνθήματα. Δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με την αστυνομία. Δρόμοι της Μινεάπολης παραδόθηκαν στις φλόγες, αν και είχε επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας, καθώς και κινητοποίηση της Εθνοφρουράς. Οι διαδηλωτές έφτασαν μέχρι τον Λευκό Οίκο.


Όλα αυτά μετά τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολη, στη διάρκεια βίαιης προσαγωγής. Είχε προηγηθεί καταγγελία από καταστηματάρχη ότι ο Φλόιντ επιχείρησε να χρησιμοποιήσει πλαστό χαρτονόμισμα. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει έναν αστυνομικό να πατάει τον 46χρονο Φλόιντ στον λαιμό και εκείνον να ψελλίζει ότι "δεν μπορεί να αναπνεύσει". Σύμφωνα με τις αρχές ο συγκεκριμένος αστυνομικός "έχει τεθεί υπό κράτηση" και αποτάχθηκε, όπως και οι άλλοι τρεις αστυνομικοί που εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία. Η οικογένεια του Φλόιντ ζητεί την παραδειγματική τιμωρία τους.


Επίθεση στο CNN

Πολλοί διαδηλωτές δεν έμειναν στα συνθήματα. Στην Ατλάντα διαδηλωτές επιτέθηκαν ακόμη και στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNN, σπάζοντας με πέτρες κομμάτια της γυάλινης πρόσοψης. Λίγο πριν πάντως το ίδιο το CNN είχε γνωρίσει την αστυνομική αυθαιρεσία, καθώς ο απεσταλμένος του στη Μινεάπολη συνελήφθη σε ...ζωντανή σύνδεση ενώ κάλυπτε τις τελευταίες εξελίξεις μετά τη δολοφονία του Φλόιντ. Τα πλάνα που μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο δείχνουν τον δημοσιογράφο να ρωτάει ευγενικά τους αστυνομικούς ποια ακριβώς είναι η κατηγορία με την οποία βαρύνεται, ενώ εκείνοι συνεχίζουν ατάραχοι την προσαγωγή του.

Τα επεισόδια στην πρωτεύουσα της Τζόρτζια προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της αφροαμερικανίδας δημάρχου, Κέισα Λανς Μπότομς, η οποία πάντως προσπάθησε να απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία στους διαδηλωτές. "Βλέπω τι γίνεται στους δρόμους της Ατλάντα και πρέπει να πω ότι δεν είναι αυτή η πραγματική Ατλάντα", ανέφερε η δήμαρχος. "Αυτή δεν είναι μία διαμαρτυρία στο πνεύμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Η διαμαρτυρία έχει έναν σκοπό. Όταν είχε δολοφονηθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεν είχαμε κάνει τέτοια στην πόλη μας..."


Ηγετική εμφάνιση Κουόμο

Αίσθηση προκαλεί το σχόλιο που έκανε ο δημοφιλής Μάριο Κουόμο, σήμερα κυβερνήτης και παλαιότερα γενικός εισαγγελέας στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. "Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό", λέει χαρακτηριστικά. Βλέπουμε παρόμοιες καταστάσεις για δεκαετίες ολόκληρες. Όλα αυτά είναι κεφάλαια στο ίδιο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο: Διαρκής αδικία και ανισότητα στην Αμερική".

Πάντως όλα δείχνουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Άλλωστε κανείς δεν έχει ξεχάσει τα πολυάριθμα αντίστοιχα περιστατικά στο πρόσφατο παρελθόν. Το παρών στις κινητοποιήσεις της Νέας Υόρκης δίνει και η μητέρα του Έρικ Γκάρνερ, ενός αφροαμερικανού που, με παρόμοιο τρόπο, ξεψύχησε στη μέση του δρόμου στη διάρκεια βίαιης προσαγωγής το 2014. "Πριν πέντε, έξι χρόνια δολοφόνησαν τον γιό μου, τώρα είμαστε εδώ για τον Τζορτζ Φλόιντ" λέει η ίδια. "Φτάνει πια. Πρέπει να σταματήσουν να έρχονται στις γειτονιές μας, να τρομοκρατούν και να σκοτώνουν τα παιδιά μας..."

Πηγή Deutsche Welle
Διαβάστε περισσότερα »