Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Πώς υπολογίζεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (ΑΕΠ)

Το ΑΕΠ υπολογίζεται με τον εξής τύπο: ΑΕΠ GDP = C + I + G + NX
(C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δημόσιες δαπάνες και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές.(εξαγωγές μείον εισαγωγές)

Την οκταετία του ευρώ (2002-2009) αυξήθηκε το C (η κατανάλωση) και το G (οι δημόσιες δαπάνες) με τα έργα που έγιναν (τους Ολυμπιακούς αγώνες κλπ.), ενώ συρρικνώθηκαν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές και αυξήθηκαν δραματικά οι εισαγωγές εκτινάσσοντας το έλλειμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου