Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Μητσοτάκης: Η ΕΥΑΘ δεν έχει πόρους για να συντηρήσει το δίκτυο της


3/4/2018

Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφερόμενος στην εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) είπε ότι δεν έχει το κίνητρο, την διάθεση και τους πόρους για α επενδύσει στην συντήρηση και εκσυγχρονισμό του δικτύου της. Αυτό είναι μακρυά από την πραγματικότητα.

Η ΕΥΑΘ είναι οικονομικά εύρωστη και κερδοφόρα εταιρεία. Το 2017 είχε κέρδη 16.45 εκατομμύρια ευρώ όπως δείχνει ο ισολογισμός της.

Ας δούμε τα οικονομικά μεγέθη της:

1. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και ανήλθε σε € 73,4 εκατ. έναντι € 73,3 εκατ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,17%.

2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 30,14 εκατ. έναντι € 29,50 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 2,2%.

3. Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα € 24,9 εκατ. έναντι € 21,77 εκατ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 14,52%.

4. Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 16,45εκατ. έναντι € 12,45 εκατ. το 2016, αύξηση της τάξεως του 32,05%.

5. Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 29,51 εκατ. έναντι € 26,50 εκατ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 11,36%.

6. Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,47% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 69% λόγω των αυξημένων προβλέψεων που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση.

7. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 65,2 εκατ. αυξημένα κατά 15%,

8. Το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40,656 εκατ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

9. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2017 σε € 162,4 εκατ.

10. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 30% λόγω επίτευξης υψηλότερων επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί τότε προκλήθηκε η 5ήμερη διακοπή της υδροδότησης λόγω της βλάβης του κεντρικού σωλήνα παροχής. Οι εργαζόμενοι στην ΕΥΑΘ ζήτησαν τα κέρδη της εταιρείας να πηγαίνουν στην συντήρηση του δικτύου. (μετά από το 4.30)


Προφανώς δίνονται μερίσματα (αυτό είναι εύλογο) αλλά δεν κατευθύνεται κάποιο ποσό από τα κέρδη για την συντήρηση του δικτύου. Εύλογη είναι η απορία το πού δίνονται. Γιατί δεν συντηρείται το δίκτυο και απαξιώνεται η εταιρεία.

Στις ειδήσεις του ΣΚΑΙ αναφέρθηκε ότι η ΕΥΑΘ είναι στο ταμείο αποκρατικοποιήσεων.


Είναι εμφανές ότι χρησιμοποιείται η προ ημερών βλάβη του δικτύου για να πουληθεί σε ιδιώτη. Μία εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την παροχή νερού στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας και είναι μονοπώλιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψεύδεται όταν λέει ότι η ιδιωτική ΕΥΑΘ δεν θα αυξήσει την χρέωση του νερού. Ακόμα και το Παρίσι και το Βερολίνο έκαναν τις εταιρείες ύδρευσης δημοτικές.

Ανάφερε σαν πρότυπο πετυχημένης ιδιωτικοποίησης τον ΟΤΕ. Είναι αλήθεια ότι όταν ήταν αναλογικά τα κέντρα της, ήταν πολύ δύσκολο να επεκταθεί και να παρέχει τηλεφωνικές γραμμές κι έτσι η αναμονή ήταν μεγάλη ειδικά μακρυά από τα αστικά κέντρα. Όταν έγιναν ψηφιακά τα κέντρα της μπορούσε να παρέχει περισσότερες τηλεφωνικές γραμμές.

Όμως ο κρατικός ΟΤΕ ήταν υπερδύναμη στα Βαλκάνια. Είχε την πλειοψηφία των αντίστοιχων εταιρειών στη Ρουμανία, την Βουλγαρία και την Σερβία. Επίσης είχε δύο δορυφόρους. Αυτά πουλήθηκαν σταδιακά από την Deutsche Telekom (τον αντίστοιχο κρατικό ΟΤΕ της Γερμανίας) που αγόρασε τον ΟΤΕ το 2004.

Το 2000 ο κρατικός ΟΤΕ είχε κέρδη 348 δις δραχμές προ φόρων που ισοδυναμούν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ με την ισοτιμία 340.75. Έτσι συμμετείχε στην αύξηση του ΑΕΠ. Η ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ είναι παράδειγμα προς αποφυγήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου