Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Η καμπύλη Phillips


                         Η καμπύλη Phillips στην αρχική της μορφή

Η καμπύλη Phillips προκύπτει από την εμπειρική αρνητική συσχέτιση του ποσοστού αύξησης των ονομαστικών μισθών και του ποσοστού ανεργίας. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει το ποσοστό αύξησης των ονομαστικών μισθών, τόσο μειώνεται το ποσοστό ανεργίας.

Η καμπύλη Phillips εξελίχθηκε σε μια σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας (αλλά παρέμεινε σχέση). Σύμφωνα με αυτή, όσο μεγαλώνει το ποσοστό αύξησης των τιμών (πληθωρισμός), τόσο μειώνεται η ανεργία και το αντίστροφο.

Όταν επιταχύνεται ο ρυθμός πληθωρισμού από π1 σε π2, μειώνεται το ποσοστό ανεργίας από U1 σε U2 (και το αντίστροφο).

Η λογική της καμπύλης Phillips είναι η εξής: όταν το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλό, μειώνεται η πλεονάζουσα προσφορά εργασίας και αυξάνεται η ισχύς των εργατικών συνδικάτων για αύξηση των μισθών. Η τελευταία, με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις, είτε επειδή η αγορά δεν είναι ανταγωνιστική είτε λόγω αύξησης της συνολικής ζήτησης. Τη δεκαετία του 1970 διαψεύστηκε εμπειρικά η καμπύλη Phillips, καθώς εμφανίστηκαν ταυτόχρονα υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού και ποσοστά ανεργίας (στασιμοπληθωρισμός).


5.3 Χάραξη μακροοικονομικής πολιτικής και καμπύλη Phillips

Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη μακροοικονομικής πολιτικής, θέλοντας να μειώσουν το ποσοστό ανεργίας, (που συνήθως προκαλεί μεγαλύτερο πολιτικό κόστος από έναν υψηλό ρυθμό πληθωρισμού), έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την προσφορά χρήματος (Μ) αυξάνοντας το επίπεδο των τιμών (Ρ). Η αύξηση του επιπέδου των τιμών μειώνει τους πραγματικούς μισθούς (W/P) με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης εργασίας και τη μείωση της ανεργίας. Μακροχρόνια (οι ονομαστικοί μισθοί είναι εύκαμπτοι), εφόσον τα άτομα θεωρούνται ορθολογικά, αν αντιληφθούν μια αύξηση της προσφοράς χρήματος, θα πιέσουν για αύξηση των μισθών προκειμένου οι πραγματικοί μισθοί να διατηρηθούν αμετάβλητοι. Συνεπώς, δεν ισχύει η σχέση ανταλλαγής πληθωρισμού και ανεργίας και η καμπύλη Phillips τη μακροχρόνια περίοδο είναι κάθετη στο φυσικό ποσοστό ανεργίας (Un).


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου