Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Το ''succsess story'' της Κύπρου


9/11/2015

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς καταφέρνουν κάποιοι να δίνουν συγχαρητήρια στον εαυτό τους και με ποιο counterfactual φροντίζουν να κάνουν τις συγκρίσεις.

Κατ' αρχήν η Κύπρος το διάστημα 2013 - 2015 έκανε συνολική δημοσιονομική προσαρμογή περίπου 8% του ΑΕΠ (4,5% σε δαπάνες και 3,5% σε έσοδα).


Είναι ολίγον τι περίεργο να αναμένει κάποιος επίδραση στο προϊόν πολλαπλάσια από το μέγεθος της προσαρμογής. Το διάστημα 2013 - 2014 η Κύπρος αντιμετώπισε συνολική ύφεση 7,6% ενώ η ''ανάπτυξη'' για το 2015 προβλέπεται να είναι.. 0,15%.

Η ανεργία από 11,9% το 2012 αυξήθηκε σε 16,2% το 2014 και το 2020 προβλέπεται να είναι 10,2%. Η χώρα θα έχει υψηλό output gap μέχρι τουλάχιστον το 2016 ενώ το 2020 το πραγματικό ΑΕΠ θα είναι περίπου ίσο με του 2011 και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα είναι το 90% του 2011. Το δυνητικό προϊόν θα συνεχίσει να μειώνεται μέχρι τουλάχιστον το 2017 οπότε και θα είναι περίπου 8% χαμηλότερα από του 2011. Όλα αυτά σε μία χώρα που ούτως ή άλλως ξεκίνησε με ποσοστό χρέους περίπου 80% του ΑΕΠ το 2012.


Ε sorry αλλά αυτό δε λέγεται επιτυχία σε κανένα λεξικό, πλην αυτού που χρησιμοποιεί ο Σόϊμπλε.

Από τον kkalev

Στην Κύπρο το 23,3% του πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το 2008, ή 180.000 άτομα, ποσοστό που αυξήθηκε στο 28,9%[/b], ή 240.000 άτομα, το 2015.


Η Κύπρος είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 15 κρατών μελών που είχαν αύξηση από το 2008 έως το 2015. Οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (από 28,1% το 2008 σε 35,7% το 2015, ή 7,6 ποσοστιαίες μονάδες), την Κύπρο (5,6 ), την Ισπανία (4,8), την Ιταλία (3,2) και το Λουξεμβούργο (3,0).

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου