Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Υπέρ των ομαδικών απολύσεων το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο


21/12/2016

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γνωμοδότησε ότι η ελληνική νομοθεσία περί ομαδικών απολύσεων παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς νόμους. Αυτό θα ληφθεί υπόψη στις συζητήσεις για το σχετικό νόμο μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και θεσμών.

Η σημερινή γνωμοδότηση εκδόθηκε σε απάντηση προδικαστικού ερωτήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο είχε προσφύγει η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής, η οποία δεν μπορούσε λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας να προβεί σε σχεδιαζόμενες 236 ομαδικές απολύσεις.

Ο ελληνικός νόμος προβλέπει ότι στην περίπτωση που δεν τα βρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι σε σχέδιο ομαδικών απολύσεων, τότε ο νομάρχης της περιοχής που βρίσκεται η επιχείρηση ή ο υπουργός Εργασίας έχουν τη δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη τρία κριτήρια, τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, να μην επιτρέψουν την πραγματοποίηση μέρους ή του συνόλου των σχεδιαζόμενων απολύσεων.


Περιορισμός στην εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων

Το Δικαστήριο έκρινε λοιπόν ότι η ελληνική νομοθεσία περί ομαδικών απολύσεων καθιστά την ελληνική αγορά λιγότερο ελκυστική για τις ξένες επιχειρήσεις, γιατί τις εμποδίζει να ρυθμίζουν τις δραστηριότητές τους, συνεπώς διαπιστώνεται περιορισμός στην ελευθερία εγκατάστασης.

Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ελληνική νομοθεσία δεν μπορεί να κριθεί συμβατή με την ευρωπαϊκή επειδή η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξεία οικονομική κρίση και ιδιαίτερα αυξημένη ανεργία. Ούτε η κοινοτική οδηγία ούτε η Συνθήκη της ΕΕ προβλέπουν δυνατότητα παρέκκλισης εφόσον επικρατούν τέτοιες συνθήκες σε εθνικό επίπεδο, καταλήγει η γνωμοδότηση.

Η σημερινή γνωμοδότηση αναμένεται να ληφθεί υπόψη στις συζητήσεις που γίνονται για τις αλλαγές στο νόμο περί ομαδικών απολύσεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.

Πηγή Deutsche Welle

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου